Atle-Skailand-Selliken-Atle Skailand Selliken er ansatt som prosjektleder i Metallproduksjon fra 1. Februar 2015.

Atle har en variert praktisk og administrativ bakgrunn fra mekanisk industri, og er nok for mange allerede et kjent ansikt.

Med Atle på laget har vi fått en sterkt ønsket administrativ kapasitetsøkning som vi er sikker på vil være positiv for våre kunder.