Metallproduksjon er en komplett samarbeidspartner innenfor produksjon i ulike metaller.

Vår fleksibilitet og allsidige faglige kompetanse gjør oss i stand til å løse prosjekter i de fleste metaller. Majoriteten av prosjektene vi utfører produseres i rustfritt materiale, men vi har stadig prosjekter i ulike aluminium og karbonstål kvaliteter. Dette har ført til at vi har en meget god dekning av egne sveiseprosedyrer, og sertifiserte sveisere innenfor de fleste metoder, kvaliteter og materialer.

Vårt 1800 kvadratmeter store verksted gir oss fleksibiliteten til å påta oss store og små prosjekter. Vi har en krankapasitet på 12,6T, med en krok høyde på 8 meter. En funksjonell og allsidig maskinpark gir oss muligheten til å håndtere de fleste utfordringer.

Tegningsmateriell utarbeides eller behandles i 2D ved bruk av AutoCad, eller 3D ved bruk av Inventor.

Våre ansatte innehar den nødvendige kompetansen og sertifisering til å gjennomføre prosjektene vi påtar oss med høy kvalitet, presisjon og nødvendig dokumentasjon. Solide leverandører sikrer oss materialer av høy kvalitet, kombinert med gode samarbeidspartnere innenfor styrkeberegning, strekktesting, sveisekontroll og overflatebehandling, gjør at vi kan levere den nødvendige dokumentasjon sammen med våre produkter. Vi jobber jevnlig med prosjekter iht. blant annet Norsok og DNV standarder, og vi har og en rekke prosjekter hvor DNV er med for direkte godkjenning av sluttprodukt.

Vi arbeider etter ISO 9001:2015 og ISO 3834-2, og har et mål om sertifisering innenfor disse standardene i løp av 2017.