Aksel Røed som har hatt læretiden sin i Metallproduksjon er ansatt hos oss. Det gleder oss å se at rekrutering gjennom lærlingeordningen fungerer.