Helse
I en hverdag fylt av store maskiner, varmt stål, støy, tunge løft og skarpe kanter er fokus på den enkeltes helse et sentralt fokusområde. Metallproduksjon jobber derfor målrettet for å unngå ulykker og skader slik at vi sikrer helsen til alle ansatte. Gjennom tett samarbeid med Bedriftshelsetjenesten, målrettet opplæring og kursing, og kontinuerlig arbeid med å måle, vurdere og forbedre oss oppnår vi vårt mål om null arbeidsrelaterte skader. Metallproduksjon AS skal være en bedrift hvor de ansatte trives og har et godt og åpent arbeidsmiljø, som fremmer utveksling av ideer, kompetanse og erfaringer. HMS skal være et integrert element i all planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter.

Miljø
En nullfilosofi i forhold til miljøskader og ulykker er en selvfølge. Metallproduksjon jobber kontinuerlig for å måle og forbedre våre miljøsystemer og forebygge forurensning. Alt avfall går til gjenvinning, og vi har en meget høy gjenvinningsgrad. Miljøstyringssystem opparbeides i henhold til ISO 14001:2015. Miljøfokus er sentralt ved valg av nye maskiner, hvor det særlig fokuseres på energieffektivitet og reduksjon i bruken av kjemikalier. Metallproduksjon er så vidt vi vet det eneste selskapet i vårt segment, og en av svært få aktører uavhengig av bransje som har klasse A godkjenning både av produksjons og kontor lokaler.

Sikkerhet
Det skal være trygt å arbeide for Metallproduksjon. Arbeidsoperasjoner skal kun utføres dersom de er sikre, sikker jobb analyser brukes ved behov. Alle aktiviteter og maskiner skal risiko vurderes, med årlig gjennomgang. Vår maskinpark skal være sikker å bruke, med nødvendig og dokumentert opplæring. Aktiv bruk av avvikssystemer og kontinuerlig observasjon og måling sikrer kontinuerlig forbedring for å opprettholde vårt overordnede mål om null skader og ulykker.

Kvalitet
Metallproduksjon skal være en foretrukket samarbeidspartner med høy faglig kompetanse og god forretningsetikk. Vi skal strekkes oss til det ytterste for å oppfylle kundens krav, behov, forventninger og ønsker. Vårt kvalitetssystem er bygget opp etter ISO 9001:2015, og vi forventer å være sertifiserte innen 2017. Metallproduksjon AS forplikter seg til å oppfylle krav i relevante standarder, lover og myndighetskrav samt kontinuerlig forbedre vårt kvalitetssystem. Vi skal fremstå som et åpent selskap, og det skal foregå en utveksling av kompetanse, ideer og erfaringer i organisasjonen. Vi skal sammen arbeide aktivt for å ivareta og utvikle et positivt arbeidsmiljø med høy fokus på å levere den beste kvaliteten i markedet.