Bestått fagprøve

Vi gratulerer Aksel og Brage med beståtte fagprøver i platearbeider faget. På tross av nedgangstider har vi satset på lærlinger, hvor fremtiden ligger, og vil fortsette med dette.